Северен черноморски район

нашият

Район

Северният черноморски регион е силно повлиян от близостта на Черно море. Климатът е изключително благоприятен за развитие на лозарството и е подходящ за отглеждане на бели сортове грозде.

регионален

Климат и почви

За черноморското крайбрежие са характерни сравнително топло лято и мека зима. Средногодишните температурни амплитуди са сравнително ниски, което дава предпоставка за плавно развитие на лозите. Средногодишните валежи са най-ниски за страната. Характерни за региона са местните ветрове – бризите, които през деня духат хладен въздух от морето към сушата, а през нощта – в обратна посока. Почвите са основно черноземи, варовикови и сиви горски.

СЛЪНЦЕГРЕЕНЕ

2080 - 2250 часа

ВАЛЕЖИ

450 мм

4262
СА ХЕКТАРИТЕ ЛОЗЯ
 
450
МИЛИМЕТРА ГОДИШНО ВАЛЕЖИ
 

100

МЕТРА НАДМОРСКА ВИСОЧИНА
 

2250

СА СЛЪНЧЕВИТЕ ЧАСОВЕ
 
 
bg_BG